Vyučované předměty a lektoři

Název předmětu Hodinová dotace za semestr

Interpretace monologů, příprava

12
Herecká improvizace 8
Hlasová výchova 8
Interpretace písní 6
Hudební teorie 4
Moderace 4
Gymnastika a pohyb 6
Práce s loutkou 8
Spolupráce se studenty DAMU a VOŠH 12
Herecká cvičení 12
Deklamace a jevištní řeč 2
Teorie divadla 4