Účastnický poplatek za jednosemestrální přípravný kurz činí:

3990,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje:

70 hodin intenzivní individuální výuky, honoráře lektorů, pronájmy divadelního a tanečního sálu.

V obdobných přípravných kurzech, které najdete na internetu je cena za jednu vyučovací hodinu herectví kolem cca 300,- Kč. Pokus si účastnický poplatek rozpočítáte na počet hodin dojdete k sumě 57,- Kč/ hodinu. 

Tyto přípravné kurzy už několik let finančně dotujeme ze zisků z našich dalších aktivit. Chceme se věnovat talentovaným lidem bez ohledu na jejich finanční zázemí. Právě z důvodu, že účastnický poplatek nepokryje ani celé náklady, ponecháváme si právo výběru lidí, se kterými chceme pracovat (přijetí je podmíněno ověřením talentových předpokladů na prvním setkání).