LEKTOŘI

Náš lektorský sbor se skládá ze skupiny lidí, kteří jednak prošli uměleckými školami jako studenti a tudíž znají jejich prostředí a jednak jsou zkušení pedagogové, kteří umějí své znalosti předávat. Za důležité považujeme, že na rozdíl od jiných obdobných kurzů, u nás různé předměty vedou různí lektoři. Každý učí jen to, co opravdu umí. Na rozdíl od jiných kurzů nepřipravujeme účastníky jen na hereckou část přijímacích zkoušek, ale nezapomínáme i na podružné, ale přece důležité části zkoušek jako jsou třeba: gymnastická sestava, zpěv nebo hudební teorie.

 

Hlavními lektory 2016 jsou:


Andrea Binarová

Zkušená pedagožka a zpěvačka. Působila v několika hudebních skupinách. V současnosti zpívá ve skupině Kapky. Zpěv a hlasovou výchovu vyučuje individuálně mnoho žáků. Několik let působí také jako lektorka dramatické výchovy a muzikálového herectví v Umělecké agentuře Ambrozia. Ona sama prošla kurzy dramatické výchovy u PeaDr. Marie Pavlovské a vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Univerzitě Hradec Králové.

Účastníkům kurzu pomůže zejména v hlasové výchově, zpěvu, hudební teorii a gymnastické sestavě.

 

 

Lukáš Kobrle

Lektor hereckých kurzů, režisér a moderátor. Studoval na pražské DAMU. Na Univerzitě Hradec Králové vystudoval obor Mediální studia. V posledních deseti letech pracoval v různých médiích jako moderátor (Rádio OK, Český rozhlas, Hitrádio Magic, TV RTA). Je zakladatelem Umělecké agentury Ambrozia a od roku 2003 lektoruje divadelní a moderátorské kurzy, režíruje a připravuje mladé lidi na přijímací zkoušky.

S účastníky kurzu bude pracovat hlavně na hereckých a improvizačních dovednostech ve skupině. Pomůže i se  základy moderování, rétoriky a výrazového pohybu.

 

 

Michaela Jadrná

Jako pedagog působí na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Tuto školu (obor dramatické umění a moderování) i vystudovala. V umělecké branži se pohybuje téměř 15 let a působila na rádiích Crystal, Černá Hora, Kiss, Jizera, SeeJay a v současné době spolupracuje s Českým rozhlasem 3 - stanicí Vltava. V letech 1999 – 2001 pracovala jako krajská zpravodajka TV Prima a vzápětí začala propůjčovat svůj hlas televizním reklamám. Moderuje mnoho živých akcích a je členkou PiDivadla, vystupuje i jako tanečnice. 
 

 

Mgr. et Mgr. Marianna Štěpitová-Klaučo

Pochází ze Slovenska. Dlouhá léta pracuje v oblasti divadelní a kulturní kritiky. Vytvořila velké množství autorských,  scénáristických a režijních projektů a inscenací.  (Konzervatoř, Divadlo Inflagranti, Židovská obec Brno- Praha- Terezín). Připravila také řadu autorských inscenací ,od scénáře až po režijní realizaci, pro ročníky festivalu Poděbradské dny poezie.  Individuálně také připravuje studenty herectví na moderní interpretaci literárních textů, ti pak získávají mnohá ocenění. Tvoří předlohy pro televizní scénáře, autorskou poezii, maluje. Působí již 33 let jako pedagog herectví a uměleckého přednesu, jevištní mluvy na Konzervatoři Brno.