DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Jednou z nadcházejících a zajímavých akcí je Podzimni Ambroziáda 2016. Celkem pět škol na vás čeká na této akci - HERECKÁ, FILMOVÁ, MODERÁTORSKÁ, MUZIKÁLOVÁ A TANEČNÍ ŠKOLA. Pod vedením zkušených lektorů se budou děti účastnin různých přemětů v rámci vybrané školy (např. Herecká škola- improvizace, filmové herectví, divadelní herectví, dabing). Podzimní Ambroziáda probíhá na ZŠ Pouchov v Hradci Králové a také letos i v Brně v termínu od 26. - 30. 10. 2016. Na závěr této akce proběhne poslední den závěrečný galaprogram od 14 do 18 hodin. Více informací a elektronické přihlášky najdete na www.ambroziada.cz.